Tenisový klub Český Krumlov

Chvalšinská ulice 226
381 01 Český Krumlov

Tel. : 606 694 009

E-mail: info@tenis-krumlov.cz

IČ:  157 899 51

Číslo účtu:  151195212/0300