Jak fungujeme?

Klubové stanovy

Klub se řídí klubovými stanovami, které schvaluje nejvyšší orgán a to valná hromada klubu.

Výbor

Klub řídí 5členný výbor jako výkonný orgán.

Revizní komise

Revizní komise pracuje ve dvoučlenném složení.

Předseda klubu

Předseda klubu je statutárním orgánem.

Správce dvorců

Správce na dvorcích se řídí pokyny výboru klubu.

Historie klubu

1934

Tenisový klub Český Krumlov byl založen v roce 1934 jako SK Český Krumlov.


1951

V roce 1951 se sloučil se Sokolem a přijal nový název TJ Sokol SKP Český Krumlov.


1952 – 1991

Od roku 1952 byl jako oddíl tenisu součástí TJ Slavoj Český Krumlov a od roku 1991 je samostatným právním subjektem – občanským sdružením.


2014

Od roku 2014 působíme jako spolek Tenisový klub Český krumlov.


1991 – 2018

V roli předsedy klubu působil Rudolf Pavel. V roce 2019 pak byl jmenován čestným předsedou.

Areál

Čtyři kvalitní antukové kurty

Tréninková zeď

Budova s šatnami a společenskými prostorami

Vyhrazené parkoviště

Správce dvorců