číslo účtu 151195212/0300 (VS – datum narození)
do zprávy pro příjemce(jedno z)

 • členský příspěvek
 • členský příspěvek – brigáda
 • členský příspěvek – hala

 Výše členských příspěvků na rok 2020 v období 15.4.2020 až 15.10.2020.

 • Dospělí: 1 500,-Kč
 • Důchodci, kteří využívají halu: 1 500,-Kč
 • Důchodci: 700,-Kč
 • Udržovací poplatek: 750,-Kč
 • V období 4.2020 až 15.10.2020 je stanoven příspěvek pro všechny děti ve výši 1500,- Kč.
 • Pro sezónu 2020/2021 byly stanoven členský příspěvek pro děti a mládež (vedené trenérem s kterou je počítáno pro soutěž KP v roce 2021 v období od 15.10 .2020 do 15.4.2021)  poplatek  ve výši 1900,- Kč. Trénink probíhá pouze v hale.  Tréninky zajišťuje p. Bauer.
 • Pro sezónu 2020/2021 byly stanoven členský příspěvek pro děti a mládež, (kteří trénují v tělocvičně na Špičáku +1 hod. hala na období od 15.10.2020 do 15.4.2021) poplatek ve výši 1500,- Kč. Trénink zajišťuje trenér p. Bauer.
 • Žáci, dorost: 1 500,-Kč (bez trenéra)

Vstupní poplatky nových členů:

 • Dospělí 2 500,-Kč dva roky po sobě + brigáda
 • Mládež a studenti od 15 let 1 000,-Kč dva roky po sobě
 • Žáci 0,-Kč
 • Příspěvek na halu za rok 2018/2019 je stanoven na částku 30,-Kč/1h
 • U žáků, kterým bude vystaven reg. Průkaz v hodnotě 400 Kč, bude T.K přispívat jednou polovinou.
 • Cena pronájmu jednoho kurtu na jednu hodinu je stanovena na 120,-Kč/h, v rámci soutěží zůstává na 100,-Kč/h.
 • Každý člen T.K je povinen odpracovat 5 brigádnických hodin. Úhrada za neodpracovanou hodinu je 100,-Kč.
 • Členské příspěvky a poplatky za halu je nutno uhradit do 30.5.2020 na účet T.K.
 • Brigádnické hodiny je nutné odpracovat nebo uhradit do 30.6.2020.

Po dohodě s vedením T.K. je možná odpracovat brigádnické hodiny i v jiném termínu.

 • Při nesplnění tohoto termínu nebude moci člen využívat tenisové dvorce.
 • V roce, kdy člen nevyužíval tenisové dvorce zaplatí 50 % poplatku členských příspěvků zpětně.  Při nezaplacení dvou let  po sobě může být člen z oddílu vyloučen.

 

Český Krumlov 9.4.2020.

Odsouhlasil :  Miroslav Toman – předseda klubu