Členové TK, přátelé,

dnem 17.4.2020 začíná letní sezóna hraní na našich venkovních tenisových dvorcích. V jaké době se nacházíme všichni víme  a proto i my, jsme povinni přijmout určitá organizační opatření.

Šatny včetně sprch budou kompletně uzavřeny. Jen WC se vstupem vně budovy bude trvale otevřené. Do klubovny budou mít přístup pouze členové výboru jenž mají klíč.

Na dvorce ke hře, nastupujte co možná odděleně a maximálně ve čtyřech.

Důležité v této době  a přímo rozhodující je, jak budeme přistupovat k úpravě dvorců před a po hraní. Je nutno začít kontrolou dvorce. Odstranit díry v antuce zašlapáním antukou a dostatečným pokropením. Během hry (mezi sety) upravovat dvorec hrablem a síťovačkou a případně pokropit. Tyto úkony ještě s větší pečlivostí proveďte po skončení hry. Zde prodlužte dobu kropení od plotu k síti na co nejdelší dobu.

Nepočítáme s pronajímáním dvorců příchozím ne-členům. Zde prosím, odkazujte příchozí do Teniscentra. Může se stát, že budou z Teniscentra posláni hrát  k nám na volný dvorec. My pak účtujeme TC pronájem.

V areálu klubu je k dispozici WI-FI (heslo tenisck226). Dvě kamery snímající provoz na dvorcích, umožňují sledovat okamžité dění,tak i ze záznamu.

Zatím, dle projeveného zájmu se jeví, že návštěvnost členů i dalších návštěvníků bude větší než v uplynulých letech. Chci požádat o trpělivost při obsazení všech dvorců. Stanovená doba pro trvání čtyřhry  i dvouhry je 1,5 hodiny. Domluvte se s hráči na dvorcích a počkejte. Zatím není stanoven rozpis obsazení dvorců. Tento bude vyvěšen na dveřích šaten a na našem webu. Informace o obsazenosti dvorců bude poskytovat Karel Krejčí tel. 602379331.

Již je možné uhrazovat členské poplatky na č.ú. 151195212 v.s. Datum narození. Ten, kdo nechce bridády platit bude osloven výborem a bude mu přidělena konkretní práce. Koordinátorem je Karel Bednařík tel: 602166270.

Výše úhrady za halu bude opět  vyvěšena na dveřích šaten a na webu TK.

Za výbor TK Toman M.