Vážení členové našeho tenisového klubu.

V této jarní předvelikonoční době jsme se vždy scházeli na valné hromadě, kde jsme
hodnotili činnost klubu v loňském roce a snažili se o co nejlepší přípravu do nové letní a halové
sezony.

Valnou hromadu uspořádáme věřím co nejdříve. Chtěl bych vám aspoň sdělit touto formou, úkoly
které si předsevzal výbor klubu do nové sezony.

Po dlouhodobých zkušenostech chceme upustit od denního správce. Kamery, které budou
monitorovat činnost návštěvníků na dvorcích, by nám měly ukázat jaká je ukázněnost při běžném
provozu. Toto se netýká jen denní údržby dvorců, ale i úklidu šaten, sprch, klubovny a ostatních
prostor tenisu. Počítáme, že 2x až 3x týdně vnitřní prostory uklidí úklidová společnost.
Pro členy bude připraven seznam prací z kterých výbor vybere konkrétní práci a přidělí ji
konkrétnímu členu, nebo si člen sám vybere.
Větší nutnou údržbu bude zajišťovat osoba či firma dohodnutá formou smlouvy. Ekonomikou a
hospodařením klubu se budeme zabývat na valné hromadě. Zvyšování členských poplatků zatím
není aktuální.

S jarním otevřením našich dvorců, souvisí údržba ,kterou pravidelně provádí Teniscentrum.
Zde je nejdůležitější uschopnit rozvod vody pro řádné kropení nejen při zprovozňování dvorců,
ale i počas celé sezony.

Vážení členové věřme, že nynější stav se co nejdříve zlepší a my budeme moci zahájit jarní
sezonu. Myslete na svou kondici a zdravotní stav. Mnoha členům by jistě prospělo i zdokonalení
v taktickém myšlení – literatura, internet, erudovaný kolega. Osobně si myslím, že se letos
budeme více vídat.

Své náměty a připomínky mi prosím sdělte na email info@tenis-krumlov.cz , můj telefon 606 694 009.

Buďte v pohodě.

Předseda klubu
Míra Toman