Zápis z mimořádné valné hromady Tenisového klubu Český Krumlov
konané dne 24.8.2017 na dvorcích TK Č.Krumlov z.s.

Program : Doplňující volba člena výboru TK.

Přítomno 17 členů klubu.

Jediným navrženým kandidátem na uvoněné místo ve výboru byl p. Karel Bednařík. Řádná volba proběhla a K. Bednařík byl zvolen jednomyslně.

Zapsal: M.Toman.