Povinnosti a úkoly správce TK Č.Krumlov

 

Správce je podřízen výboru TK

 

Svoji činnost vykonává na základě dohody s výborem TK.

 

Udržuje pořádek a čistotu v prostorách TK  ( zákaz kouření na dvorcích, zákaz vodění psů do prostoru areálu TK, uzamčení a zabezpečení prostor TK ….)

 

Provádí denní úklid v prostorách umýváren,WC,šaten a klubovny.

 

Provádí denní údržbu dvorců :  kontroluje rozmístění košťat a hrabel po dvorcích …..

                                                  (sítě na držácích, hrabla na zemi )

 

                                                   kontroluje stav sítí – provádí drobné úpravy ….

 

                                                   kontroluje lajny – provádí drobné opravy

 

                                                   kropí dvorce – dle povětrnostních podmínek

 

                                                   předává a přebírá dvorce před a po hře

 

Zajišťuje vyvezení kontejnérů s odpadky ( oznámit M.Manovi)

 

Provádí sečení a úklid travnatých ploch

       

Koordinuje obsazení dvorců dle rozpisu a hracího řádu

 

Odpovídá za výběr poplatků od hostů

 

Rozhoduje o možnosti hraní na dvorcích při nepříznivých povětrnostních podmínkách

( rozmočené dvorce…)

 

Provádí drobné údržbové práce na zařízení TK – hadice, lavičky, sítě, oplocení, nátěry …

 

Společně s trenérem mládeže zajišťuje úpravu dvorců po treniku mládeže.     

 

Provádí dvakrát týdně  kontrolu a údržbu koše čerpadla v potoce.

 

Do odvolání provádí jarní válcování a kropení dvorců v cyklu každý den dva dvorce.